Hàng hóa có mã HS code trong phụ lục 3 nhưng không phải là sản phẩm CNTT

0919 793 798

Nếu bạn có thắc mắc xin mời bạn vào nhóm sau để đặt câu hỏi facebook telegram

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn