DN FDI xuất khẩu tại chỗ và giao hàng nhiều lần cho đối tác vừa là DNCX vừa là DN ưu tiên

XNK.me

Nếu bạn có thắc mắc xin mời bạn vào nhóm sau để đặt câu hỏi facebook telegram

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn